Probleme Dayalı Öğrenme Kursu düzenlendi

Fakültemiz Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa SAÇAR Ve PDÖ Eğitim Koordinatörü Prof.Dr. Öztürk ÖZDEMİR Koordinatörlüğünde 1-2 Eylül 2012 tarihlerinde PDÖ Eğitim Yönlendiricisi Kursu düzenlenmiştir.

ÇOMÜ Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Öztürk ÖZDEMİR, ÇOMÜ Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzu TUNA ve Pamukkale Üniversitesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Öğr. Gör.Dr. Serdar ÖZDEMİR eğitici olarak görev almışlardır.

Kursa toplam 21 ÇOMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri katılmıştır.Başarı ile tamamlanan kurs sonrası “Kurs Başarı Sertifikaları” Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Handan ÖZIŞIN KARAMAN tarafından takdim edilmiştir.